Flor Sallas - Joguines de fusta

           Les peces que creo i fabrico artesanalment són totes fetes amb fustes de procedència autòctona. Sobretot treballo amb grans taulons de pollancre, pi i avet. El faig també l'utilitzo.
       Actualment venc  les meves peces a través de les Fires  que faig  arreu de  tot Catalunya  i també ofereixo  Tallers  per a la mainada, en els  quals  poden construir la seva pròpia joguina.